Рейтинговите агенции и техните оценки

информация, която да им послужи при поемането на риск и оценка на възможностите, свързани с различни инвестиционни области. По този начин инвеститорите могат да вземат адекватно решение по отношение на дадена държава, индустрия и класове ценни книжа, в които са избрали да инвестират.

Започването на дългосрочен бизнес в областта на отговорностите е възможно единствено при наличието на безупречен рейтинг. Новият бизнес и растежът също са в голяма степен повлияни от добрия рейтинг. Рейтингът на независимите кредитни агенции е ключов фактор тогава, когато компанията увеличава капитала си, тъй като той оценява нейната финансова стабилност. По-високият или по-ниският рейтинг означава по-малки или по-големи разходи за привличане на капитал.

Когато заговорим за финансовата криза, няма как да не я свържем и с темата за рейтинговите агенции. До скоро битуваше мнението, че рейтинга има изцяло благотворен ефект, спестявайки огромни разходи на инвеститорите и премахвайки информационната асиметрия между контрагентите на финансовите пазари, като по този начин се улеснява до голяма степен вземането на инвестиционни решения. Азиатската криза и фалита на няколко големи корпорации в началото на десетилетието, постави въпроса до колко са адекватни оценките на агенциите. Те дори са сочени като един от основните причинители на кризата, тъй като в търсене на по големи печалби, са предоставяли нереални оценки и са действали против интересите на инвеститорите.

В същност ако се направи една равносметка, става ясно, че ролята и значението на агенциите за кредитен рейтинг са много по-големи отколкото сме си представяли. За корпорациите кредитната оценка разкрива по-широки възможности за финансиране, по-ниска цена на капитала и по-голямо доверие в тях.

Дълго време след създаването си рейтинговите агенции поддържат висок авторитет и сравнително точно оценяват платежоспособността на клиентите си. Със засилване на глобализацията и повишаване динамиката в икономическия живот през последните 20 години, стана все по-ясна невъзможността да се дават точни и навременни кредитни оценки.

В практиката си агенциите променят даден рейтинг на малки стъпки следвайки т.нар. политика на „независим от цикъла рейтинг”. Същността на тази политика се изразява в това, че рейтингите трябва


Други реферати:
Теория за личността. Основни идеи на Ейбрахам Маслоу (1908-1970) за личността
Теория на издръжливостта
Силвиа-портрет
Теория на привързаността
Работа с деца с тежка и дълбока степен на умствена изостаналост


Изтегли рефератаРабота с деца с тежка и дълбока степен на умствена изостаналост - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия