Рейтинговите агенции и техните оценки

да останат стабилни независимо от временни изменения във финансовото състояние на емитента. Идеята е да се оцени вероятността от фалит в дългосрочен план, което най-добре отговаря на изискванията на инвеститорите. Проблемът е когато измененията се големи, а рейтингите изостават от реалната ситуация. Тогава те са напълно неадекватни и изкривяват инвеститорските решения.


3Други реферати:
Тайната полиция в България
Психологически проблеми при осъществяването на вербовката на секретни сътрудници
Понятие за сигурност. Видове сигурност
Основни методи за защита на информацията
Текущи разходи за отбрана и влиянието им върху икономическия растеж


Изтегли рефератаТекущи разходи за отбрана и влиянието им върху икономическия растеж - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия