Рекламна стратегия на електронен магазин

Рекламна стратегия на електронен магазин


І Въведение


До скоро бизнесът и рекламата се осъществяваха с помощта на хартия, писалка и срещи лице-в-лице между участниците. Независимо от областта на бизнеса той се правеше във физическото пространство - срещи, писмени договори, кеш - разплащания или обикновени банкови преводи. Разбира се, с изобретяването на телефона, телевизията, факса настъпиха значителни промени, но те не могат да се сравнят с промените след въвеждане на компютрите и интернет в бизнеса, маркетинга и рекламата.

При анализа на текущото състояние на развитие на процесите в бизнеса могат да се отбележат следните направления:

  • непрекъснато увеличаване на приложението на компютърните мрежи и мрежови услуги в бизнеса и бита;

  • глобализация на бизнеса;

  • модулност на икономиката, декомпозиране на продуктите и предприятията, появяване на виртуални предприятия;

  • изместване на тежестта от производителите към потребителите.

Електронната реклама може да се разглежда като революция в практиката при осъществяване на бизнеса. Тя се отнася много повече до процесите, организацията, процедурите и мениджмънта на предприятието, отколкото до технологиите, които се използват. Можем да направим сравнение с телевизията. Тя е не само съвкупност от електронни устройства и предавания, а явление, което преобразува институциите и начина ни на живот.


Други реферати:
Международна продажба
Методи за маркетинг на услугите
Моделиране в маркетинга
Маркова политика на фирмата
Място на маркетинга на търговската фирма в маркетинговата система


Изтегли рефератаМясто на маркетинга на търговската фирма в маркетинговата система - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия