Релативизъм

5 Релативизъм


Релативизъм – В.Дилтай (1833-1911). На мястото на мисленето той поставя живота, защото всички науки изучават същността на живота. Това става с помощта на интуицията. Видове познание – емпирично (опит), рационално (мислене), ирационално (чрез интуиция). За Дилтай е ирационално.

Живот – пълнотата и цялостността на преживяванията. От науките за духа най-важната наука е психологията.

Релативизъм – относителност, зависимост

Абсолютното и релативното са обратни на релативността.

Историческото познание е вътрешно преживяване на самия обект. По този начин човекът изобщо е една “фикция”. Всеки човек е зависим от определена историческа среда. За да може историкът да осъществи своето познание трябва да се подложи на самонаблюдение. Следователно Дилтай отрича да има закони и закономерности в историята, т.е. индертеминизъм. За Дилтай историята е ирационален поток.

Типове светоглед:

- религиозен – появява се още при появата на човечеството. Светът се дели на две – реален и на необяснимото (болест, сънища, смърт). Кастата на жреците се обособява и става голяма сила, поради необяснимия свят, благодарение, на който стават молитвите. Жреците осъществяват връзката с божествата.

- художествен – изкуството – той следва от религиозния светоглед. Изкуството оценява ценностите. Показва значимостта на обекта, събитието.

- метафизичен – генетически се ражда от художествения. Това е сферата на свободата, на проникването и същността, обяснение на загадката от живота.6 Ирационализъм


Шопенхауер – баща му е банкер и търговец, който се самоубива. Той обожава Кант, но неговата философия няма нищо общо с Кант. За него има четири врагове – немска класическа философия, революция, жените, няколко нации – Англия, Итали, Франция, Германия.

Има 3 двигателя на човешкото поведение – егоизмът, състраданието и враждата.

Предмет на историята са отделни, единични събития. “Хората са стадо биещи се животни”. “Човекът е див, отвратителен звяр”. “Светът, в който се живее е една арена от измъчени, страдащи същества, които оцеляват, защото се самоизяждат”. “Историческите личности не са велики личности. Държавата е наморник, който пази от огреисята”. Шопенхауер е против свободата на печата. Според него развитието на историческото развитие е към упадък.

Киркегор (1813-1855)

Основни понятия:

- вяра – най-висшата човешка страст (абсурд, страх)


Други реферати:
Изследване на Емоционалната интелигентност
Особености в развитието на детето
Стратегия за социално-педагогически случай
Възрастова и педагогическа психология
Историческо развитие и етапи в психологията


Изтегли рефератаИсторическо развитие и етапи в психологията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия