Религиозен туризъм-Киево-Печорската лавраВ Е Л И К О Т Ъ Р Н О В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По

Учебната дисциплина: „ Релегиозен търизъм”

Преподавател: гл.ас.д-р Росен Георгиев РусановНа тема

Киево- Печорската лавра

В.Търново
Други реферати:
Обществено здраве
Начинът на живот като социален фактор на здравето
Здравно-осигурителни системи
Икономически анализ на дейността на здравното заведение
Институция в здравеопазването


Изтегли рефератаИнституция в здравеопазването - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия