Решаване на проблеми.

 1. Какво е мислене

Всяко боравене с умствени (ментални) модели (тяхното конструиране, използване, коригиране).


 1. Класификация на мисловните процеси


Насочено мислене

 1. Решаване на проблеми (задачи)

 2. Вземане на решения

 • Ненасочено мислене - спомени, мечти, асоциации, сънуване

 • Творческо мислене – създаване на теория, стихотворение, картина, филм


 • мислене


  насочено мислене ненасочено мислене  разсъждение творческо мислене  индукция дедукция аналогия
  1. Решаване на проблеми (задачи)


  Решаването на проблем (задача) е „намирането на път за излизане от някаква трудност, за обикаляне на някакво препятствие, за постигане на някаква цел, която не е била непосредствено осъществима” Джордж Пойа (1965)


  Задача

  1. Настоящо състояние

  2. Цел

  3. Достъпни действия (действия, операции, ресурси)

  4. Пречки (препятствия)


  Типове задачи

  1. Добре формулирани – лошо формулирани

  2. Задачи с противник – задачи без противник

  3. Семантично богати – семантично бедни

  4. Задачи за трансформация – задачи за нареждане (проектиране, композиране) – задачи за обобщение (индуциране на структура, откриване на закономерност, общ принцип или структура) – задача за оценка на дедуктивни аргументи  1. Исторически основи на психология на мисленето  Други реферати:
  Тъкани. Епителна и съединителна тъкан
  Между съвършена конкуренция и монопол
  електронна поща
  Механизъм на пазарното равновесие в микроикономиката
  Микроикономика


  Изтегли реферата  Микроикономика - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия