Резерват Сребърна

Резерватът Сребърна се намира на 18 км западно от град Силистра и на 1 км от брега на река Дунав. Непосредствено до западния му бряг е едноименното село Сребърна. Езерото заема широка карстова падина. Оградена от изток, запад и юг с голи хълмисти възвишения. Местността е обявена за резерват през 1948 г. и има охраняема площ от около 600 хектара, както и буферна зона от около 540 хектара. Сребърна е сладководно езеро. Дълбочината му варира от 1 до 3 метра, а площта му е 2 кв. км. Често се заблатява.

 Езерото на резервата е тясно свързано с р. Дунав и е силно зависимо от нея. То е най-ниската част на водосборен басейн с площ 402 km2.
Общата площ на защитената територия е 901.2 ха, в нея е включен и дунавския остров Девня и течението на река Дунав между брега и острова. В резервата са представени 5 основни типа влажни зони:

     • най-силно посетителско внимание привлича езерното огледало- откритата водна повърхност;
     • при сезонното спадане на водното ниво в изкопните ями между дигата Ветрен-Силистра и десния бряг на р. Дунав се образуват множество сезонни блата;
     • територията на остров Девня и част от брега между дигата Ветрен-Силистра и десния бряг на р. Дунав са покрити с гори, които сезонно се заливат;
     • в южната част на Сребърна се намира изворът “Канаричката”, който е представлява подземна карстова хидросистема;
     • петият тип влажна зона е самото течение на р. Дунав.
 Езерото е уникално по рода си със свободно плаващите по повърхността му тръстикови отрови, които при движенията си променят шарката образувана от водните и растителни петна. Изключително вдъхновяваща гледка представлява замръзналото езерно огледало през зимата, която силно контрастира с ярко жъртите тръстики.


Музей

Югозападно от резервата е разположен природонаучен музей, който притежава забележително богата сбирка от препарирани птици и бозайници. В колекцията могат да се видят редки и застрашени видове.
Във фоайето на музея е монтиран видеоекран с изображение в реално време на картина от самото сърце на резервата - колонията на къдроглавите пеликани. Изключително интересно е да бъдат наблюдавани навиците и ежедневието на тези големи птици. Изгледната тераса на музея предлага широк обзор към езерото и околностите му. На разположение посетителите са зрителни тръби и бинокли, с чиято помощ могат да се наблюдават летящи или плуващи птици. Интересна, обичайна гледка са ловящи риба корморани и спокойно плуващи лебеди. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците.Флора

В езерото и около него има тръстика и други водолюбиви растения. В резервата се срещат 139 вида висши растения, като част от тях са застрашени от изчезване извън територията на Сребърна.


Фауна


Други реферати:
Единен вътрешен пазар на ЕС
Екологична политика в Европейския съюз
Избирането на Европейския парламент
Извънрегионални фактори и Югоизточна Европа
Икономическа интеграция


Изтегли рефератаИкономическа интеграция - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия