Роли, статус и социализация на индивида

  • Ангелов, Ан. „Основи на мениджмънта” 1998г.


  • Андреева, Л. „Социално познание и междуличностно въздействие ” 2007г.


  • Арънсън, Е. „Човекът – социално животно” 1996г.


  • Братанов, П. Лекции по ТМК


  • Джонев, С. „Социална организация – теория, диагностика, консултация” 2000г.


  • Джонев, С. „Социална психология на личността” 1996г.


  • Наумов, И. „Организационно поведение” 2004г.

Други реферати:
Променливотокова възприемчивост
Универсален колекторен двигател
Състояние и перспективи на информационно-измеравателните и диагностични системи за минната промишленост
Свръхвисокомолекулен полиетилен
Горивна система на дизелов двигател–елементи


Изтегли рефератаГоривна система на дизелов двигател–елементи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия