Ролята на Иисус Христос в Християнството и кратко сравнение между Христос, Мохамед и Буда (Сикхарта Гаутама)

Ролята на Иисус Христос в хиристиянството

Още в Септуагинта, в направения от евреите за евреите превод на староеврейската библия през 3./2. век преди Христа на гръцки език „Христос" е думата за "Мешиах", пророческият Месия. Това значи, че това не е откритие на Павел, както се смята от някои модерни автори. Ръкописите от пещерите около Мъртво море (Кумран) показват, че силно вярващите евреи още през десетилетията/вековете преди Христа са очаквали месианско царство на мира, както е описано в Йесая 11. Но още по онова време е имало различни интерпретации за същността на Месията - както и учениците на Исус трудно са разбирали, че при оповестеното ново "царство" не е ставало въпрос за външен национален бунт срещу римляните, а за едно спиритуално, всичко преобразуващо развитие, "небесно царство".

Основен източник на информация за живота и учението на Иисус са четирите канонични евангелия на Новия завет: на Матей, Марко, Лука и Йоан. Повечето библейски изследователи и историци са единодушни, че Иисус е еврейски учител от Галилея, считан за лечител, кръстен от Йоан Кръстител, обвинен за противодържавна дейност срещу Римската империя и по заповед на римския прокуратор Пилат Понтийски осъден на смърт чрез разпъване на кръст.. Иисус Христос се почита от мнозинството християни като Син Божи, Въплъщение на Словото Божие и Второто лице на Светата Троица, изпратен да донесе спасение и помирение с Бога чрез изкупление на човешките грехове. Нонтринитаристичните християни приемат редица други интерпретации относно божествеността на Иисус.

Християните вярват, че Иисус е роден от девица, разпнат е и е погребан в гробница, възкръснал е на третия ден от смъртта си и се е възнесъл в рая, където ще седи редом до Отца до деня на Второто пришествие. Наред с това се вярва, че е извършил редица чудеса, изпълнявайки библейските пророчества.

Идването му е предсказано

Стотици години преди ражденето на Исус, пророците на Израил предсказват идването Му и го описват в Писанията. Старият Завет, писан от много автори в продължение на 1500 години, съдържа над 300 пророчества за живота Му. Всички те се сбъдват- чудотворното Му раждане, безгрешният Му живот, чудесата, Неговата смърт и възкресението Му.


Животът на Исус, чудесата, които извършва, думите, които казва, смъртта Му на кръста, възкресението Му, възнесението Му на небето – всичко сочи, че Той не е бил просто човек, а повече от човек. Исус твърди, “Аз и Отец едно сме” /Йоан 10:30/, “Който е видял Мене, видял е Отца” /Йоан 14:9/, и “Аз съм пътят и истината, и живота; никой не дохожда при Отца освен чрез Мене” /Йоан 14:6/.


Други реферати:
Организиране на дейността и контролинга в дадена компания
Основи на маркетинга
Относителен дял на обезщетения за безработица в общия доход на домакинствата по тримесечия за 2006-2009 г
Оценка на активи и пасиви
Пазарно проучване-търсене и предлагане на шоколадови изделия


Изтегли рефератаПазарно проучване-търсене и предлагане на шоколадови изделия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия