Ролята на жената в драмата Велислава българска княгиня на Добри Войников

защитавайки вече направения свой избор на любим. В своите разбирания за чест, достойнство и благородство Мария много напомня на героите от „Криворазбраната цивилизация” и по-специално на Злата, по отношение на това, че положителното, благородното, онова, което заслужава вимание се търси във външните черти и в привидно доброто поведение: „Един мъж с особни свои природни дарования да са отличи в попрището на славата, але неговата обноска, неговото поведение, неговият разговор, сякоги ще показват неблагородното му произхождение, неблагородната му кръв.” Това твърдение, разбира се е обвързано и с нейния аристократичен призход, със средата и възпитанието, което тя е получила и което иска да предаде на своята дъщеря. Естествено е желанието на майката да омъжи дъщеря си за благородник с потекло, но интересното тук е конкурирането на мненията на двете жени, силните аргументи на Велислава („човеците са сички равни пред Бога и още: „Никой на света не са е родил благороден, благородството е родено изпосле.”, „благородството не е друго освен суетно мечтание”, „онова, което прави добрата отхрана с царския син, истото може направи с овчерският”), които защитават достойнствата на Милица, в резултат на което Мария приема „предизвикателството” да покани юнака в царския палат и сама да се убеди (или разубеди) в неговите качества. Тази покана, внушена на Мария от самата Велислава, всъщност е първата истинска среща между влюбената княгиня и Милица. Без да нарушава нормите на приетото поведение, тя осъществява възникналия още при пристигането на юнака порив да го види и да се запознае с него. Подаръкът, който Мария му прави от името на двореца за постигнатата победа е диамантен пръстен, който самата княгиня е избрала и подава на Мария малко преди влизането на Милица. Изборът на пръстен със скъпоценния камък диамант носи недвусмислена символика. Пръстенът е символно натоварен предмет в контекста на християнството, но носи тази си натовареност от незапомнени времена. Основните асоциации на пръстена са свързани с безкрайността на кръга, верността и обвързването. Пръстенът е символ на предбрачния обет и на брачната връзка. Диамантът от своя страна е един от най-ценните минерали, името му произхожда от гръцката дума adamas - "несъкрушим, непреодолим". В неговите описания десетки пъти се повтаря "най" — най-твърд, най-скъп, най-рядкосрещан, най-блестящ. Актът на подаряването на пръстен от страна на княгинята е също смела постъпка, лишена от характерната за патриархалната девойка скромност. Даряването на юнака с пръстен е документ за нейната любов, обещание за вярност и пожелание за благополучен изход от предстоящите битки. Когато Милица напуска двореца, изпровождан от Мария и младата княгиня, последната му казва: „О, колко ми е драго господине, да та видя върнат жив и здрав: мило ми е много за твоята младина!...” Традиционно „мълчаливата” българска жена тук изговаря своите трепети и своите желания и чрез това изговаряне сътворява себе си като значима фигура, чиито чувства и мечти имат значение и роля не само в личната им съдба, но и в съдбата на отечеството. От мига на своето излизане на сцената до края на драмата, Велислава действа според вътрешното си усещане за достойнство и справедливост, но и за отговорност и патриотизъм. Тя се заявява като смела жена не само в сферата на любовните отношения, а най-вече в сферата на социалните, а защо да не кажем и политически въпроси, защото от нейното решение зависи съдбата на нейния народ. И въпреки, че послушният патриархален човек е свикнал важните политически решения, героичните постъпки и жестовете на саможертва да идват от страна на силни, мъжествени юнаци, Войников прави Велислава, една млада и крехка българка, централен образ в едноименната си драма. Изборът на героинята за водеща фигура в произведението синхронизира с декларираната и чрез думите на самата княгиня представа, че за човека трябва да се съди по неговите дела. В разговор със своята майка, Велислава казва за обикнатия
Други реферати:
Замърсяването на Земята
Как да спасим планетата
Замърсяване на околната среда
Енергия и отпадъци
Замърсяване и опазване на педосферата


Изтегли рефератаЗамърсяване и опазване на педосферата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия