Ролята на жената в драмата Велислава българска княгиня на Добри Войников

нрави на жените е същият онзи изнежен благородник, който не се интересува от нищо друго освен от суета и празни удоволствия. Разумната жена никога не би предпочела такъв мъж, защото той не би могъл да е достоен за нея. В същото време, чрез тези думи на княгинята Войников рисува и образа на българката – смела, разумна, решителна. И въпреки, че образът на Велислава е силно идеологизиран, както и повечето образи във възрожденската ни литература, той отразява желанието на възрожденския интелигент да призове към борба и да вдъхне вяра в по-добрите бъднини. Вярата, че бъдещето на България зависи от целокупния й народ, а не само от мъжете, войводите и пр. е въплътено във величавия женски образ на Велислава. Еманципацията на героинята може би отразява възрожденските стремежи към обновяване на обществото, към освобождаване на жената от „клопката” на патриархалния бит, към образоването и поевропейчването на българката. Разбира се, според всичките ни изтъкнати възрожденци, това поевропейчване не трябва да бъде само по външно подражание или чрез радикално отхвърляне на старите порядки и добродетели. То трябва да се случи постепенно, с преимущество на образованието и с приемственост между новите образовани поколения и старите, за да бъде намерена така дълго търсената (или отдавна изгубена) идентичност на българина. Това се вижда ясно и в образа на Велислава – тя действа като независим, свободолюбив човек, но без да пристъпва законите на своя свят, съобразявайки се с родителите си, без да прави някакви резки, демонстративни жестове на скъсване с традицията.

По отношение на външния вид на княгинята авотрът не дава особено много ориентири, по които конкретно да се съди за нейната красота. Онова, което безспорно се знае за нея е, че тя е изключително красива, красива (като) българка. Предполага се, че това е онази канонична женска красота, заключена в популярните фолклорни фрази, която не издава някаква характерна индивидуалност, а по-скоро обобщава и типологизира. Външната красота не е описана детайлно в текста нито от автора, нито чрез думите на останалите герои, като че ли, за да се акцентира още повече върху другите качества на героинята – нейното вътрешно спокойствие, твърдост и решителност. Благородният произход и благородният характер, които вървят ръка за ръка в образа на Велислава, създават усещането за външната й обаятелност. Подобно е положенито и при образа на царица Мария, за чийто външен вид може да се съди по думите на готвещата се за нейна наследница Кирамария, която казва, че за нищо на света не иска да прилича на предходницата си, като я смята безлична и недостойна царица. Образът на Мария не е централен за произведението, но също има своята функционална роля в разкриване на добродетелите на централния персонаж. Като че ли в чисто човешки план царицата е много по-правдив и убедителен образ лишен от идеологизация и идеализация. Тя е показана в ролята си на съпруга и майка, разсъжденията й са продиктувани от нейния собствен опит и произход, стреми се към равновесие в семейството си и към щастието на децата си – да види дъщеря си добре омъжена, а сина си на престола. Мария се предоверява на благородния произход, на роднинските връзки без да взема под внимание задкулисните игри породени от властолюбието и накърнената чест на своя брат. Освен това, тя влиза в действието с особен статут – завърнала се от заточение, с което е изстрадала „коронясването” на временно бившия си и след това възстановен съпруг Георги Тертер. Случайно или не, именно този образ в дрмата на Войников има най-богата психологическа обосновка. Въпреки, че не е носител на новите прогресивни идеи (каквито са Милица, Велислава и Светослав) образът на царица Мария попада в групата герои, които печелят симпатията на зрителя/читателя.


Други реферати:
Корупцията като социален феномен. Специфични корупционни механизми на страните в преход
Кратка история на парите, банките и международната парична система
Краткосрочно приспособяване на производството.
Кредитни институции.
Лизингови сделки


Изтегли рефератаЛизингови сделки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия