Руска литература на 20 век

Литературата на 20 век


Състои се от 5 периода:

  1. 1890-1917

  2. 1917-1930

  3. 1930-1955

  4. 1955-1985

  5. 1985-2000В нея съществуват няколко направления, като всяко се смята за уникално и отрича предходните.


1.Етап на европеизация на руската литература.През него се осъществява сблъсък на класическата руска литература с модерната.Литер. направления през този етап са:критически реализъм и модернизъм, който се състои от :символизъм, акмеизъм, футуризъм,имажинизъм.


СРЕБЪРЕН ВЕК-символизъм, акмеизъм, футуризъм.Създатели на сребърния век са:Н. Бердяев; Николай Оцуп.


Представители на крит.реализъм са: Иван Бунин; Леонид Андреев; Ал. Куприн и др.


Представители на символизма са : Дмитрий Мержековски; Владимир Соловъов; Александър Блок; Андрей Бели; Вячеслав Иванов и др.


Представители на акмеизма: Николай Гумилъов; Ана Ахматова, Осип Менделщам.

Представители на футуризма са : Владимир Маяковски; Игор Северянин и др.


Имажинизмът започва през 1917 и продължава през втория период- Вадим Шершеневич; Сергей Есенин за кратко е имажинист, но като цяло е представител на новоселската поезия.


2. Етап- има формиране на съветската литература и борба м/у различните художествени тенденции.Най-силно въздействие имат 20-те год.Тогава се появяват различни обединения и групировки: Пролеткулт; На пост; РАПП; ЛЕФ и т.н.


Утвърждаване на соц. Реализъм.Диктатура и л-ра на съпротивата.Съществува една официална л-ра , в която авторите пишат по канона на партията.Тези, които не желаят да пишат според нормите –техните творби се задържат до 1987г.Известен термин е „пиша в чекмедже”.


4.Етап-Хрусчово затопляне през 50-те години.Характеризира се с възраждане на руския поетичен език.Андрей Вознесенски; Евгении Евгушенко.Настъпва криза в соц.-реалист. Канон.Второто раждане намодернизма или т.нар. Постмодернизъм.


САМИЗДАТ-поети и писатели , които са принудени да издават с риск за живота си.Нелегално са се разпрострянявали.


ТАМИЗДАТ- л-ра зад граница.


Най-силно работи през това време Пен Клуб.Занимава се със съдбата на писателите в отделните страни, които са в немилост-не се разбират с управляващите.


Други реферати:
SURVIVOR-анализ на реалити формат
За старите хора
Характеристика на дънна платка xt s at
Медии и Власт
Медията радио


Изтегли рефератаМедията радио - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия