Руската действителност през погледа на К.Х.Боровски

РУСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КАРЕЛ ХАВЛИЧЕК БОРОВСКИ

Надежда Карамалак, СУ „Св. Кл.Охридски”, IV курс.

Писатель и критик Карел Гавличек Боровский играет несомненно важную роль в чешской литературе периода Возрoждения. Самым значительным его вкладом считается переход от романтизма к реализму. Важно отметить первоначальный интерес Гавличка к панславизму и понимание, что эта идея невозможна в чешских условиях. Автор интересуется политикой, но не остается безучастным и к народу. Он непрестанно выражает свою заботу о чешском народе, говорит о своей симпатии к обыкновенному русскому человеку и показывает свой явный интерес к обычаям и нравам народа. В этой работе рассматриваются типичные русские народные черты, но такие, какими их видел Карел Гавличек Боровский.


Първият голям чешки сатирик Карел Хавличек Боровски е роден в градчето Борово близо до Немски Брод (днес Хавличков) в семейство на търговец. След гимназията той се занимава с философия в Пражкия университет, а след това е приет в духовна семинария. През 1841 г. заради свободолюбивите си възгледи бъдещият поет е изключен от семинарията. Той решава да се посвети на литературата. В продължение на една година Хавличек пътешества из Чехия, Словакия, Моравия, изучавайки народно творчество.

Възгледите на Хавличек Боровски се формират в предреволюционния период на 40-те години. Още в ранните си публицистични статии и стихотворения поетът се обявява срещу чуждестранния гнет, абсолютистичния ред и религията.

„Бъдещата си литературна работа, която си представяше преди всичко като служба на народното дело и славянското мислене, Хавличек не мислеше да ограничава само в книжовно-теоретично познаване на славянските езици и народности. Искаше постепенно да обиколи всички славянски земи, за да опознае живота им чрез собствено мнение и за да може да пише за тях от собствен опит. Затова, когато Павел Йозеф Шафарик му урежда място на възпитател в Москва, той вижда в това предложение възможност, която удачно се покрива с неговите цели и през септември 1842 г. тръгва за Русия.” (Vodička 1960.)

„Опознаването” на славянските земи той започва още по време на своето пътуване, когато му се налага да спре за два месеца в Лвов в очакване на паспортното разрешително.


Други реферати:
Защо бих (не бих) емигрирал
Защо искам да остана в България
Защо не бъдем по-човечни
Защо не обичам лъжата
Защо си харесвам живота и за защо не


Изтегли рефератаЗащо си харесвам живота и за защо не - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия