Руски падежи и склонения

склонение

И

Р

Д

В

ТВ

ПР

1во съществителни

-

-а/-я

-у/-ю

Р или И

-ом/-ем

-е/-и

1во прилагателни

-

-ого

-му

Р или И

-ым

-ом

2ро съществителни

-

-ы/-и

-е/-и

-у/-ю

-ой/-ей

-е/-и

2ро прилагателни

-

-ой

-ой

-ую

-ой

-ой

Име на падежа

Значения

Въпроси

Окончания м.р. и ср.р.

Окончания ж.р.

Именителен

Подлог

Кто?/Что?

Родителен

-притежание

-отрицание

-с предлози около/мимо/бокруг....

-с глаголи боятся/ждат/желат

-с цифри 2/3/4

Кого?/Чего?

-а/-я

-ы/-и

Дателен

-с предлози К/ПО

-непряко допълнение

-определяне на възпаст

наречия завършващи на "О"

Кому?/Чему?

-у/-ю

-е/-и

Винителен

-пряко допълнение

-с предлози -в/-на за направление

Кого?/Что?

-а/-я

-у/-ю

Творителен

-оръжие на действието

-с предлози "перед/за/над/под/между/с"

-със сезоните осеню/летом/зимой/весной

-с глаголи быть/стать/работать/заниматся/владеть

Кем?/Чем?

-ом/-ем

-ой/-ей

Предложен

С предлозите в/на/о/об/обо/

О ком?/О Чом?

-е/-и

-е/-и

 

кутья - варено жито+орехи

взвар - ошав

7 декември 2009 г

разденытесь до пояса - съблечете се до кръста

дышите/не дышите - дишайте/не дишайте

откройте рот скажите "а" - отворете широко и кажете ААА!

соблюдайте постельний режим - почивайте си повече

(?) Мне хочится говорит вами глазу глаз - Искам да говоря с вас очи в очи

(?) Ты мне пы в глаза не пускай - не ме будалкай

(?) Он долго ламал голово над - той дълго се мъчеше над

Ты меня за нос не води - не ме будалкай


Други реферати:
Въведение в Информатика
Въведение в информатиката
Въведение в информатиката
Въведение в информационните системи. Основни понятия
Въведение в компютърната техника


Изтегли рефератаВъведение в компютърната техника - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия