Ръководство за упражнения по Експертни системи

Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т

“ Е п и с к о п К о н с т а н т и н П р е с л а в с к и

ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Найден Ненков

РЪКОВОДСТВО

за упражнения по

ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ

Шумен

Н.Ненков, Ръководство за упражнения по ЕС Стр. 1


Други реферати:
Отчитане на разходите
Отчитане на разчетите с бюджета
Пищови по счетоводство
Разработени въпроси по счетоводство
Система за данъчен контрол и контрол в социалното осигуряване


Изтегли рефератаСистема за данъчен контрол и контрол в социалното осигуряване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия