Сафари в Странджа

Джип сафари в Странджа планина


1. Кратко описание на проекта

Настоящия проект цели да опише възможността за разширяване на туристическите услуги, оказвани в туристически обект, разположен в с. Кости, в Странджанската област.

Странджа е планински масив, разположен в България и Турция и е част от Преходната блоково- разломна област. Издига се между Бургаската низина, Черно море и Източна Тракия. Ясно очертани 3 била (Южно, Гранично и Босна).

Климатът в планината е под влияние на средиземноморско климатично влияние, което обуславя слабата снежна покривка в планината. Векове наред по тия земи е царувала една от най-древните в културно отношение световни цивилизации – тракийската, оставила и до днес множество археологически паметници и находки. Поради близостта си до старата столица на Византия – Константинопол, християнството навлязло и се възприело в Странджа много рано, дори преди да си „отиде" езичеството. Макар, че местните жители тук многократно са се преселвали и въпреки силното гръцко присъствие по тия места, населението в този район е успяло да запази българският си етнографски облик.

Странджа е съхранила и един уникален по своята същност фолклор, като от поколение на поколение тук са се предавали културата, обичаите и нравите на местните жители. Известните в този регион обреди, като „бял кукер", „филек" и нестинарството, са традиционни само за този край на България и нямат аналог в българската обредност.

Населението в Странджа е изключително религиозно, почита силно светците и организира в тяхна чест множество празници – т.нар. „панагири". Словесния, музикалния и танцовия фолклор на Странджа е нейното съкровище – богато, разнообразно и за щастие добре съхранено. Многобройните


Други реферати:
Българската здравноосигурителна система-създаване и архитектура
Исторически сведения за възникването и развитието на социалната работа
Методологически проблеми на социалната работа
Обект и предмет на изучаване от икономиката на социалната сфера
Институции на Социалното дело в България


Изтегли рефератаИнституции на Социалното дело в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия