Самофинансиране чрез печалбата на предприятието

Самофинансиране чрез печалбата на предприятието


Чрез печалбата се осъществява самофинансиране на растежа. Ако се направи по-задълбочен анализ самофинансирането на разтежа има за източник печалбата, след данъците и разпределението, сумите за загуби и разходи без реален предмет, т.нар. скрити резерви, които се формират от реални, но неоправдани разходи, чрез които се намалява печалбата. Самофинансирането дава на фирмата свобода на действие, осигурява фин. автономия, достатъчно авторитет пред банки и други кредитиращи институции от гл.т. на достатъчна величина на собствено участие при търсене на заемни капитали. От друга страна политиката на постоянно самофинансиране може да лиши ръководителите от корегиращото въздействие, корегиращия натиск на външни наблюдатели и това да доведе до намаляване на рентабилността и възвръщаемостта. Ориентацията към значително самофинансирне може да повлияе в негативен аспект и на взаимоотношенията с акционерите, ако не се разпределят равномерно дивиденти и тяхната лоялност към д-вото да намалее. Те ще започнат да продават акциите и е възможно понижение на курса им на борсовите пазари. Така че самофинансирнето трябва да има определени параметри, трябва да се постига баланс между сигурност и фин. автономност и възможности за бъдещо увеличаване на капитала. Това означава да се хармонизират целите на фирмата, защото едни са интересите на мениджмънта от гл.т. на самофинансирането, други са интересите на акционерите. В световната фин. практика много от големите фирми дават възможност на работниците да участват в разпределението на резултатите от пр-вото. В зависимост от тях всеки работник получава на база на фин. резултат сума, която е пропорционална на тяхното възнаграждение и принос за фин. резултат. Това разпределение става само веднъж в годината и е в рамките на определен срок. През останалото време този ресурс може да се използва за инвестиции, т.е. отново за самофинансиране, за гаранции, за плащане на лихви и т.н. Извод – самофинансирането на растежа е предпоставка за фин. автономност, свобода на действие и авторитет на фирмата. То е предпоставка за успешно ползване и на други техники за финансиране. От друга страна по своеобразен начин изолира пред-то от конкурентния натиск, което се дължи на липсата на сигнали, на липсата на контрол от кредитиращите институции и пазара. В този смисъл, според някои теоретици, самофинансирането на растежа за продължителен период от време само чрез собствен ресурс води до своеобразно кристализиране на капитала в някакъв бизнес в недостатъчно ефективно приложение в пр-вото и др.
Други реферати:
Икономическата мисъл през средновековието
Икономическата роля на съвременната държава
Икономическата структура и влиянието й върху политиката
Икономическата същност на печалбата и загубата
Икономическата теория като наука


Изтегли рефератаИкономическата теория като наука - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия