Самопочистващи се материали

вредни вещества (например азотни съединения), а също унищожава и редица бактерии.

Диоксида на титана вече намери приложение в редица изделия - зъбна паста, самопочистващи се дрехи, самопочистващи се съкла за прозорци и др. Изследванията в тази област се оказаха възможни благодарение на развитието на нанотехнологиите, тъй като каталитичните свойства на диоксида на титана са проявяват най-активно, само когато е нанесен като много тънък слой, или във вид на микроскопични частици.

В редица страни като Япония, Италия, Франция и др. вече има експериментални сгради чиито външни стени имат покритие от диоксид на титана.

От шведската компания смятат, че вече е време за активно внедряване на този фотокатализатор в градското строителство и смятат да започнат изследвания с цел да се установи дали могат да се произвеждат масово такива строителни материали.

Независимо от по-високата цена първите опити показват, че има ефект от подобни стени.Особено привликателно изглежда съоръжение от бетон, което почиства въздуха в тунелите, през които преминават автомобили.

Изследването на Skanska е на стойност 1,5 млн. евро, а Европейския съюз отдели за изследвания в тази област около 2 милиарда евро.


Използвани източници:


www.bgfactor.org

www.stroitelen.biz

www.bg.wikipedia.org

www.business.bg

www.stroiteli.elmedia.net

6Други реферати:
Кинематика-дял от механика
Статика
Съединители, валове, оси и съединения
Теорема за изменение на кинетичната енергия на механична система
Пищови по статика и кинематика


Изтегли рефератаПищови по статика и кинематика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия