Самопознание.

Самопознание. Строеж, съдържание и поддържане на образа за себе си


Съдържание на лекцията:

  1. Строеж на аз-образа:

А) лична ценност

Б) его-идентичност

В) самооценки

  1. Регулативни процеси, осъществявани от аз-образа

  2. Стратегии за защита на аз-а

  3. Формиране на групи и поддържане на его-идентичностАз-образът заема централно място в структурата на личността, защото той регулира взаимоотношението на индивида с външната среда и до голяма степен е отговорен за избора на поведенчески стратегии и дългосрочната организация на поведението. Значителна част от афективните преживявания на личността са свързани с него, ето защо той е и мощен мотивационен фактор.

Макар че е индивидуално-личностно образувание, аз-образът в значителна степен е свързан със социалните взаимоотношения – заеманата позиция в обществото, извършваните дейности и задължения, взаимодействията с близки, приятели, колеги и непознати. Поради това познаването на особеностите на себепознанието и организацията на аз-образа е важно и за разбиране и обясняване на важни страни от социалното поведение на личността. Както ще се види в някои от следващите лекции, криминалните наклонности и антисоциалното поведение имат своите основания и в дезадаптивните отклонения във формирането на аз-образа.


Строеж на аз-образа


Като сложна регулативна структура на личността образът за себе си не е проста представа или идея, а има своя организация. В


Други реферати:
Преобърнатият патриархален космос в повестта на Ивайло Петров Преди да се родя
Срамното и славното в националната история
Страданието и радостта в поемата Ралица на Пенчо Славейков
Ролята на личността и израстването на народа до нация, способна да твори историята си (ЛИС върху Епопея на забравените)
Трагизъм и оптимизъм в поемата Септември


Изтегли рефератаТрагизъм и оптимизъм в поемата Септември - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия