Санитарно-хигиенни изисквания към транспортирането на хранителни продукти и готова храна

курсова работа


На тема

Санитарно хигиенни изисквания към транспортирането на хранителни продукти и готова храна

Хранителните продукти се превозват със специални за целта транспортни средства. Има общи изисквания за специализираните транспортни средства. При нарушения на тези изисквания хранителните продукти могат да се замърсят ,развалят или да се повредят. Тези изисквания са.

-Транспортните средства да са изработени от материали ,които при допиране до хранителните продукти,стоките да не му отдават своите вредно действащи съставки.

-Да са защитени хранителните продукти от замърсяване или от пряка слънчева светлина

-Да се подържа необходимата температура и влажност за запазване на продуктите.

-Да се създават удобства за лесно и добро почистване ,миене и дезинфекция.

-Да са пригодени за правилно подреждане,за улеснение при товаро-разтоварване.

-Да има необходимото обзавеждане за добро фиксиране на контейнерите ,опаковките и транспортните съдове с хранителни продукти.

Всички транспортни средства ,пригодени за превозване на хранителни продукти ,трябва да защитават продуктите от замърсяване и разваляне.

За отделните групи храни ,суровини ,полуфабрикати, кулинарна и сладкарска продукция има конкретни изисквания които се посочват в Българския държавен стандарт.

За кулинарната и сладкарската продукция и за бързо развалящите се хранителни продукти се изисква специално обслужване по време на транспортирането. Тези изисквания са .


Други реферати:
Атанас Далчев-Стаята
Българският дом в романа на Талев Железният светилник
Една невъзможна любов по време на война
Жана Д`арк
За урбанистичните фобии в поезията на Никола Вапцаров


Изтегли рефератаЗа урбанистичните фобии в поезията на Никола Вапцаров - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия