Санитарно-хигиенни изисквания към транспортирането на хранителни продукти и готова храна

-Бързо транспортиране, подържане на определена температура в транспортното средство.

-Наблюдение на хранителните продукти за настъпващи органо- лептични промени или нарушаване на опаковките.

При превозването на този вид хранителна продукция температурата се подържа по ниска от 10 градуса.По изключение превозването с не хладилни транспортни средства може да се извърши ако товаренето ,транспортирането и разтоварването продължат до 1,5h с разрешението на държавно санитарни контролни органи.

Транспортирането на топлата кулинарната продукция се транспортира в изотермични съдове-казанчета или контейнери.

Според санитарно –хигиенните изисквания хранителните продукти до 3ия час трябва да бъдат

транспортирани.

Кухненските десерти се превозват в плътно затварящи се контейнери в който се нареждат тавите.Изискванията са същите както при останалите. Ако транспортното средство не е хладилно или изотермично, то контейнерите трябва да бъдат изотермични.

Преди натоварването на какъвто и да е хранителен продукт в транспортното средство ,то се почиства ,измива и дезинфекцира .Тази санитарна обработка включва .

-Грижливо почистване и отстраняване на всички видими чужди тела.

-Измиване с водна струя под налягане ,докато започне да изтича бистра вода.

-Измиване стопли разтвори тем.55-60 градуса на миещи препарати,съчетано с механично триене с четки и други приспособления.

-След което се отмива миещия препарат чрез водна струя.

-Дезинфекцира се с един от следните разтвори.1%ов разтвор на хлорна вар.1%ов разтвор на хлора мин, 3%ов разтвор на натриев хипохлорит и други подходящи за целта.

Притежателите на транспортни средства за хранителни продукти осигуряват сами или чрез други организации санитарната обработка на транспортното средство.Не се допуска превозване в


Други реферати:
„Обесването на Васил Левски“ - всенародната скръб от смъртта на Апостола
Гръбначен стълб
9 май-ден на Европа
EU - Osterweiterung
Pro Inno Europe - създаване, цели и възможности


Изтегли рефератаPro Inno Europe - създаване, цели и възможности - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия