Санитарно-хигиенни изисквания към транспортирането на хранителни продукти и готова храна

едно и също транспортно средство на хранителни и не хранителни стоки ,както и различни стокови групи,които могат да си окажат взаимно вредно влияние. За месото ,рибата ,птиците и получените от тях полуфабрикати, колбаси, мляко млечни продукти, хляб и хлебни изделия ,кулинарна и сладкарска продукция ,задължително се осигурява специализирано транспортиране.

Както транспортната организация,така и доставчикът на хранителни стоки,са отговорни за предаването на годни за консумация хранителни продукти с чиста опаковка и с необходимата документация посочена в БДС за различните продукти.
Дата.

11.11.2009г Изготвил.

Наташа Ченкова

Проверил.

Гл.ас Недкова


Други реферати:
Химичен състав на нефта
Производство на целулоза и хартия
Химична връзка–ковалентна и йонна
Температура и температурни състояния
Пищови по химия


Изтегли рефератаПищови по химия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия