Счетоводна политика на ЕТ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ЕТ

” КАКТОР- Станка Апостолова”1.УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ


ЕТ” КАКТОР- Станка Апостолова” град Бургас е фирма по смисъла на Търговския закон със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул.” Антим 1”№ 28. Фирмата е регистрирана от Бургаския окръжен съд на основание чл.3 ал.1 , с решение №10889 от 05.05.1995г. и е вписана в регистъра като едноличен търговец.

Предмет на дейност на едноличния търговец е извършване на счетоводни услуги.


2.ОПИСАНИЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ


2.1. База за изготвяне на финансовите отчети


Едноличният търговец води своето счетоводство и изготвя своите финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство.

Индивидуалният сметкоплан е изготвен, като е съобразен с примерния национален сметкоплан и допълнително са въведени синтетични и подсметки с цел да се даде по-пълна информация и


Други реферати:
Авторитаризъм и тоталитаризъм
Увод в поетиката на Яворов
Агората в Приене
Административни,стопански и социални промени в българското общество
Характеристика на Пловдив


Изтегли рефератаХарактеристика на Пловдив - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия