Счетоводно отчитане на капитала в корпорациите

Счетоводно отчитане на капитала в корпорациите

Собственият капитал се определя от оценката на активите, които притежава предприятието и размера на неговите задължения.Обикновенно собственият капитал е разликата между активите и пасивите или това е чистата стойност на капитала.Привлеченият капитал представлява задължението на предприятието към трети лица, които са изискуеми на определен падеж или капитала представлява съвкупност от собствения капитал и привлечения капитал/СК+ПК/

1.Собственият капитал на предприятието-счетоводни аспекти.

Собственият капитал се състои от следните елементи:

-Основен капитал

-Резерви

-Печалби

В счетоводната теория съществуват 2 концепции за поддържане на капитала-финансова и материална.

Според финансовата концепция дружеството поддържа собствения капитал когато неговия стойностен размер в края на отчетния период е поне равен на размера му в началото на отчетния период след приспадане на всички разпределения между собствениците или направени вложения от тях.

Материалната концепция за поддържане на капитала го свързва с производствения капацитет на предприятието, който винаги е изразен в натурални мерни еденици.Счита се , че капитала се поддържа ако производствения капацитет в края на отчетния период е равен на производствения капацитет в началото на периода.Записването на основния капитал в корпорациите/дяловите вноски на собствениците/ става :

Д-Т с/ка 426 „Вземания по записани дялови вноски”

К-т с/ка 1011”Основен капитал поискан, но невнесен

При внасянето на дяловата вноска се дебитират сметките за активи, ако вноската е апортна/гр.20,21, р-л 3,гр.22,гр.51/ или сметките от р-л 5/Парични средства/ срещу кредитиране на на сметка”Вземания по записани дялови вноски/426/ В този момент трябва да се отрази и настоящия трансфер на капитала, който от поискан, но невнесен става поискан и внесен-

Д-Т с/ка 1011-Осн.капитал поискан, но невнесен

К-т с/ка 1012- Осн.капитал поискан и внесен


Други реферати:
Периодичен закон
Оценка на възможностите за развитие на аграрна производствена система (на фирма произвеждаща продукция от висококачествени винени сортове лозя)
Производство на етерични масла чрез екстракция
Скорост на химичната реакция
Памукът - произход и особености


Изтегли рефератаПамукът - произход и особености - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия