Счетоводство

СЧЕТОВОДСТВОПредмет на счетоводната отчетност


Обща характеристика на предмета на счетоводството

Съгласно действащото законодателство счетоводството се установява в рамките на предприятията, които е прието да се наричат обособени звена.

Правилното и точно определяне на онова което ще се отчита по счетоводен път окозва съществено влияние върху избора на рационална организация на подходяща технология на ефективни методи и средства за изграждане на системата на осигуряване на счетоводна информация.

Дейността на предприятията е различна както по характер така и по размери независимо от различията между предприятията по отношение на дейността между тях има нещо общо, то се изразява в това че всички те разполагат с определени средства които са материално основа осигуряваща осъществяването на стопанската дейност,тези средства имат конкретен характер – сгради, земя, машини, транспортни средства, материали, стоки, пари и т.н.т.

Общото е това , че стопанските средства имат конкретен източник / произход / , една част от тях са държавна или общинска собственост друга част лична собственост трета част са привлечени от банки и други физически и юридически лица.

Всяко стопанско средство има собствен източник на получаване и обратното всеки източник предлага съществуването на определено средство с конкретно функционално предназначение.

Съвкупността от всички средства с които разполага отчетно обособеното звено и техните източници формират неговото имуществено състояние.

В резултат на осъществяваната стопанска дейност стопанските средства се променят непрекъснато както по количество така и по състав в същото време се променят и източниците на стопански средства в основата на тези промени стоят извършваните стопански операции и процесии, чрез тях имущественото състояние получава динамичен характер.

Предмет на счетоводната отчетност е имущественото състояние на отчетно обособеното звено изразено в динамика . Елементи на предмета на счетоводството са:

  • стопански средства / активи /

  • източници на стопански средства / пасиви /

  • стопански операции и процесии

  • условни активи и пасивиДруги реферати:
Оценка, калкулация и сводка
Предмет и обект на счетоводството
Решени задачи по финансово счетоводство
Предмет на счетоводството
Приходи


Изтегли рефератаПриходи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия