Счетоводство

Кредит с/ка 613 > ДО или ДС на с/ка 613Отчитане на строителство по стопански начин
I. Характеристика на обекта на отчитане

За строителство по стопански начин говорим тогава, когато само организира и осъществява строителния процес. В този случай всички разходи извършени във връзка със строителството трябва да намерят първо отражение по сметките от гр.60, а след това по дебита на с/ка 613- разходи за придобиване на ДМА

II. Стопански операции и счетоводни записвания

1. За отразяване на вложени в строителството материали

Дебит с/ка 601

Кредит с/ка 302, 401, гр.50 > стойност на материалите

-- за отразяване разходи по направление

Дебит с/ка 613

Кредит с/ка 601 > със същата сума

2. За отразяване разходи за външни услуги

Дебит с/ка 602 – разходи за външни услуги

Кредит с/ка 401, 422, гр.50 > стойност на външната услуга

3. За отразяване на разходи на амортизация на ДМА използвани при строителството

Дебит с/ка 603 – р-ди за Ам-я

Кредит с/ка 241 - Ам-я на ДМА > Сума на Ам-ята съгласно счетоводния амортизационен план

-- разходът отнесен по направление

Дебит с/ка 613

Кредит с/ка 603 > със същата сума

4. За отразяване на разходи за РЗ

Дебит с/ка 604 – р-ди за РЗ

Кредит с/ка 421 – персонал > сума на РЗ съгласно разчетно платежната ведомост

-- разходът отнесен по направление

Дебит с/ка 613

Кредит с/ка 604 > със същата сума

5. За отразяване на разходи за социални и здравни осигуровки

Дебит с/ка 605

Кредит с/ка 461 – СО

Кредит с/ка 463 – ЗО > за сметка на работодателя

-- разходът отнесен по направление

Дебит с/ка 613

Кредит с/ка 605 > със същата сума

6. За отразяване на др. р-ди свързани със строителството

Дебит с/ка 609 – др. р-ди

Кредит с/ка 422 – командировки, 501 > сума на другите разходи

-- разходът отнесен по направление

Дебит с/ка 613

Кредит с/ка 609 > със същата сума

7. За отразяване на построеният, приет и пуснат в експлоатация обект

Дебит с/ка 203, 209

Кредит с/ка 613 > Дебитен Оборот или Дебитно Салдо на с/ка 613


Други реферати:
Спортът в ЕС
Създаване на Единен европейски пазар
Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи
Теории за европейска интеграция. Икономическа интеграция. Форми на интеграцията. Инструменти за развитие на интеграцията
Традиционно европейско сътрудничество


Изтегли рефератаТрадиционно европейско сътрудничество - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия