Счетоводство

III. Отчитане на намерените при инвентаризация не заприходени ДМА

Дебит с/ка от гр. 20

Кредит с/ка 709 – приходи от др. продажби > пазарна стойност на намерените ДМА

IV. Счетоводно заприходяване на ДМА получени като вноски от съдружници

Дебит с/ка от гр. 20

Кредит с/ка 426, 101 > справедлива стойност на ДМАЗАДАЧА:

В предприятие Дунав ООД - Русе


Други реферати:
Числото ПИ
Сравнителен анализ на подходите за съставяне на бюджетни модели
Същност и особености на финансовото право
Ойлерови свойства
Ротационни тела-Цилиндър


Изтегли рефератаРотационни тела-Цилиндър - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия