Счетоводство

Пример: Доставени са материали за 1200лв. Сумата е изплатена с пари от касата на предприятието.

  • Пари в касата – 1200лв.

+ Материали – 1200лв.

Стопанска операция от 1-ви вид / активи /


Пример: По разплащателната сметка са постъпили 5200лв. От клиент за погасяване на вземания

+ Пари в разплащателната сметка – 5200лв.

  • Вземания – 5200лв.

Стопанска операция от 1-ви вид / активи /


  • Стопански операции от 2-ри вид – засягат само пасивите на предприятието при което един пасив се трансформира в друг като промяната е равностойна.


Пример: По решение на собственика 5000лв. Не разпределена печалба от минали години е трансформирана в общи резерви

  • Печалба неразпределена от минали години – 5000лв.

+ Общи резерви - 5000лв.

Стопанска операция от 2-ри вид / пасиви /


Пример: Със средства от получен банков заем са погасени задължения към доставчици 12 000лв.

+ Получен банков заем – 12 000лв.

  • Задължения към доставчици – 12 000лв.

Стопанска операция от 2-ри вид / пасиви /


  • Стопански операции от 3-ти вид – това са стопански операции които предизвикват изменения едновременно в активите и пасивите в посока на увеличение, измененият са еднакви по стойност.


Пример: Доставени са материали за 700лв. Сумата се дължи на доставчика

+ Материали – 700лв

+ Задължения доставчик – 700лв.

Стопанска операция от 3-ти вид / активи и пасиви /


Пример: Договорен е краткосрочен банков заем 10 000лв. Сумата е постъпила по разплащателната сметка

+ Получен краткосрочен заем – 10 000лв.

+ Пари по разплащателната сметка - 10 000лв.

Стопанска операция от 3-ти вид / активи и пасиви /


  • Стопански операции от 4-ти вид – това са стопански операции които предизвикват едновременно намаление в един или няколко актива и един или няколко пасива промяната e равностойна.


Пример: От касата са изплатени 700лв.на доставчици за погасяване на задължения

  • Пари в касата – 700лв.

  • Задължения към доставчик – 700лв.

Стопанска операция от 4-ти вид / активи и пасиви към намаление /Други реферати:
Теми за Държавен изпит- Корпоративна икономика 2009г
Теми за държавен изпит-2008 МВБУ
Същност на контрола
Същност и характеристика на публичния сектор
Същност и структура на световната икономика


Изтегли рефератаСъщност и структура на световната икономика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия