Семейство ANGUINIDAE

СЕМЕЙСТВО ANGUINIDAE

 • Размери – средни между 1.5мм и 4.0мм

 • Кутикула – тънка, фино анулирана

 • Глава – ниска, без или с много слаби склеротизации

 • Амфидии – поровидни, лабиални

 • Стилет – фин и къс, с малки главички

 • Хранопроводни жлези – образуват удължен кардиален булбус, отделен от червото или дорзалната жлеза може да е уголемена и да припокрива леко червото

 • Женска ПС – яйчник – проделфен, ооцитите често са многобройни, понякога разположени в няколко реда

 • Вулва – обикновено в задната третина на тялото

 • Опашка – удължено-конична

 • Бурса – субтерминална, никога не обхваща върха на опашката


Род Anguina

 • Кутикула много фино анулирана, понякога с трудно забележими анулации

 • Хранопроводни жлези – три, разположени в кардиален булбус

 • Женска ПС – един проделфен яйчник, с 1 или 2 извивки и ооцити подредени в няколко реда

 • Мъжка ПС – семенник – обърнат, бурса –субтерминална, достига почти до върха на опашката


Род Paranguina се различава от род Anguina по наличието на 4 хранопроводни жлези, а не 3.


Нематоди, образуващи гали по листа и стъбла

 • Видовете на род Anguina и Род Paranguina образуват гали по надземни части на растения

 • Видовете Anguina tritici и Anguina agrostis образуват гали в зачатъци на цветове


Най-широко разпространени в Европа са видовете: Anguina graminophila, A. graminis, A. millefolii, Paranguina agropyri


 1. Anguina graminophila


Образува гали по листа на полевица (Agrostis)

Видът е установен още през 1933г., като първоначално е бил причислен към р. Ditylenchus, но поради многоредното разположение на ооцитите, размерите и формата на тялото и задното положение на вулвата (V=86-90%) е преместен в р. Anguina.


Други реферати:
Никелиране
Кръговрат на въглерода в природата
Мед-доклад
Ензими, олово и живак
Източници на радон


Изтегли рефератаИзточници на радон - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия