Сеялки за зърнено-житни култури

10


1. Видове сеитба.

Технологичната операция сеитба включва разпределение на семената по площта на полето и заряването им на определена дълбочина в почвата. Според начина на реализация на двете фази сеитбата се дели на видове по схемата на разпределение на семената по площ и по начин на заряването им в почвата.

Видове сеитба по начина на заравянето им. По този признак видовете сеитба са три – повърхностна, чрез браздообразуване и подпластова. Повърхностната сеитба се извършва чрез разпръскване на семената върху повърхността на полето, които след това се заравят при съответната почвообработка. Сеитбата чрез браздообразуване се извършва, като се формира бразда с определена дълбочина, по чието дъно се засяват семената и после се заравя. Подпластовата сеитба се извършва чрез повдигане на почвен пласт с дебелина, съответстваща на дълбочината на засяване, под който пласт се засяват семената.

Когато браздообразуването или повдигането на почвения пласт се осъществява в предварително необработена почва, тази сеитба се нарича директна.

Видове сеитба по схема на разпределение на семената по площ. Различават се разпръсната, тесноредова, широкоредова с няколко модификации и лентова.

Разпръсната сеитба е тази, при която семената се разхвърлят непрекъснато по повърхността на полето. Използва се за засяване на зърнени, житни и тревни култури.

При тесноредовата сеитба семената се засяват в редове с междуредово разстояние 7 – 15см. Нарича се само и редова сеитба. Подходяща е за зърнени, житни и тревни култури.

При широкоредовата сеитба семената се засяват в редове с междуредово разстояние 45 – 90см. Когато семената се засяват по едно на еднакви разстояния едно от друго, се нарича точна или пунктирана сеитба. Когато семената се засяват в гнезда по няколко, се нарича гнездова сеитба, а когато разстоянието между гнездата е равно на междуредието – квадратно гнездова сеитба. По тези схеми се засяват всички видове окопни култури.

При лентовата сеитба семената се засяват на ивици, разпръснато или в редове с тесни междуредия. При тази схема най – често се засяват зеленчукови култури.

2.Агротехнически изисквания.

Те се основават на съответни показатели на качеството, които за всяка сеитба са – дълбочина на засяване, сеитбена норма и схема на засяване. Изискванията към всяка сееща машина са да гарантира зададената дълбочина на засяване по цялата площ и точно изпълнение на зададената схема на разпределение на семената при спазване на съответстващата сеитбена норма (количеството семена на единица площ) независимо от скоростта на движение на машината и наклоните на терена.Други реферати:
Български консерватизъм през Възраждането
Български национален въпрос. Илинденско-преображенско въстание
Българското право през Възраждането
В края на август и началото на септември 1939 г. настъпват важни изменения в международните отношения.
Великата елинска реформа.


Изтегли рефератаВеликата елинска реформа. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия