Сглобяемо строителство

Сглобяемите сгради са предназначени за жилища, за обществени нужди, за здравни заведения, за търговски обекти, за отдих, за хотели и мотели, за ателиета и работилници, за производствени цехове, за гаражи, детски градини, училища, школи и много други дейности. В цял свят тези сгради са много разпространени и разнообразието в архитектурно-планировъчните решения непрекъснато се развива и разширява. Същевременно се прилагат много нови и усъвършенствани технологии за индустриално производство на елементите и за извършване на СМР на съвременно техническо ниво, при което се постига висока производителност. Най-широко разпространени в световен мащаб са дървените сглобяеми сгради за жилища и за обществени нужди. Известно е, че 70% от жилищата в Северна Америка са такива сгради, които заемат и голям дял и от жилищата в Северна Европа и в Сибир.

Усъвършенстваните и разнообразни проекти, конструктивни решения и технологии за производството на елементите дефинират определени предимства за изграждане на сглобяеми обекти с различно предназначение:
- цената е значително по-ниска от монолитното строителство;
- сроковете за изгрждане са много по-къси;
- избягва се голяма част от мокрите процеси;
- постига се висока степен на заводска готовност при производството на елементите;
- обемът на довършителните работи  е малък;
- тези сгради са с по-висока сеизмична устойчивост;
- при използване на модулни строителни системи се създава творческа възможност за архитектурни решения.

Сглобяемите сгради могат да бъдат едноетажни и с повече етажи. Когато са предназначени за жилища, те са предимно едноетажни и двуетажни. По-евтини и по-функционални са едноетажните, но търсенето на двуетажни и двуетажните с мансарден етаж е по-голямо, независимо, че междуетажната подова конструкция води до повишение на цената.
Сглобяемото строителство се проектира с използване на две основни конструктивни системи: скелтно-гредова и панелна (безскелетно-гредова). Скелетно-гредовата е от стоманобетон, стоманени валцувани или огънати профили за греди и колони, или греди и колони от дървесни материали (най-често от масивна иглолистна дървесина). Ограждащите конструкции (подове, стени и тавани) са панелни или цели стени, произведени индустриално от стоманобетон, монолитно или многопластово от други материали - сандвич панели. Те се монтират в скелетно-гредовата конструция, където стените могат да бъдат олекотени (неносещи). Натоварванията при тази система се поемат от гредите и колоните и се предават на основите.

В сглобяемото строителство се използва и панелната конструктивна система, която увеличава все повече своя дял с характерните си предимства:
-  индустриално производство на панелите с носещи рамки;
-  висока производителност на СМР и изграждане в кратки срокове;
-  висока степен на заводска готовност при елементите и намаляване обема на довършителните работи;
- възможност за използване на високопроизводителна техника за изпълнение на СМР и довършителни работи.

При панелната конструктивна система натоварванията се поемат от носещите рамки на панелите и се предават на основите. Панелите са многослойни модулни или цели стени. Същата конструкция имат и таваните, а подовете могат да бъдат и бетонни, когато се изграждат едновременно с основите. Носещите рамки се изработват от масивна иглолистна дървесина (при дървените къщи) или от стоманени валцувани или огънати профили. Образуваните полета на рамките се запълват с изолационен материал. Най-разпространен изолационен материал е минералната вата от негоримата базалтова стопилка. Огнеустойчивостта на носещите рамки от дървесина се осигурява до нормативните изисквания чрез антипиренна обработка. Устойчивостта на гъбни и насекомни вредители на рамките от дървесина се постига с антисептична обработка. Антипиренната и антисептичната обработка могат да бъдат изпълнени едновременно с комбинирани препарати посредством технолгии за дълбоко пропиване - автоклвано и чрез потапяне.

Освен по тези две конструктивни ситеми сглобяемо строителство се извършва и посредством


Други реферати:
En conflicto con Segovia por el real de manzanares
Esqueleto humano
Federico Garcia Lorka. Biografia
Felipe V
Hacia lа capitalidad


Изтегли рефератаHacia lа capitalidad - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия