SHELL

състояние и връзки, адекватно и бързо осигуряване на нужните количества; благоприятен имидж; квалифициран персонал; компетентно ръководство и ефективни пласментни канали.

В момента SHELL България се намира в благоприятни позиции в областта на горивата. През настоящата година фирмата заема значителен пазарен дял от пазара на горивата в България, като изпреварва по продажби на единица обект главния си конкурент на българския пазар „ЛукОйл” и следващата я фирма „ЕКО”. Тези темпове на развитие се дължат на много добрата маркетингова стратегия от страна на ръководството на фирмата, дългогодишният опит и професионализъм в бранша, високото качество на произвежданата продукция и по-ниска цена от конкурентните фирми.

Слабите страни на фирмата са свързани с недостатъчната яснота в нормативната уредба на бранша на горивата в България и липса на

висококвалифицирани кадри.

Благоприятните възможности на външната среда са изключителните предимства на водещ световен лидер в бранша със съответния професионален опит в разработването на нови пазари в развиващи се икономики не само в Европа,а и по цял свят.

Заплахите на външната среда са свързани с появата на все

повече конкуренти; скок в цените на горивата в световен мащаб,висок дял на сивата икономика в бранша на горивата в България


Други реферати:
Социално управление
Стратегически концепции
Предприемачество
Политика, свързана с персонал на предприятието
Пищови за лидество и мотивация


Изтегли рефератаПищови за лидество и мотивация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия