SHELL

Фиг. SWOT-анализа на Shell България

Благоприятни възможностиІ ІІ


Слаби Силни

страни страни

на фирмата ІІІ ІV на фирмата

Главни заплахи

От това следва, че Shell България се намира във втори квадрант.

Това е ситуация, при която благоприятната възможност от външната среда съвпада със силната страна на фирмата. Има търсене на горива и тя е в състояние да ги предложи, задоволявайки определени сегменти от пазара.

Препоръчителна е вертикална интеграция-нарастване обема на компанията,брой на обектите-


Други реферати:
Възможност за равитието на бизнес туризма в област Велико Търново
Възможности за развитие на ски туризма в Западните Родопи
Външно - икономически връзки между България и Словения
География и икономика
География на света


Изтегли рефератаГеография на света - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия