SHELL

Контрабанден внос на горива;


Навлизане на пазара на други големи петролни дистрибуторски компании


Увеличаване на конкуренцията след присъединяването на България към ЕС


Повишаване на цената на горивата и съответно намаляване на маржа на печалбаВъншни въздействия върху пазара:

Анализ на валутния курс, инфлацията, нарастване на предлагането, доходите на населението, безработицата, промените в нормативната уредба.

В тази връзка се използват различни ценови ориентири, формиращи се под влияние на конкуренцията в съответствие с особеностите и изискванията на пазарното търсене.Силните страни на компанията Shell са свързани с осигуреността с висококачествен продукт, обвързан с изгодна цена; добро финансово


Други реферати:
Международни организации–история, правна същност, видове и функции, компетентност и органи на международните организации
Международна търговия-лекции (пищови)
Международния маркетинг и интернационализацията на стопанската дейност
Задължително допълнително пенсионно осигуряване
Социално подпомагане


Изтегли рефератаСоциално подпомагане - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия