Шестограм (хексагон)

2

Светът на символите

ШЕСТОГРАМ/ХЕКСАГОН

ПЕЧАТЪТ НА СОЛОМОНОбща символика: Символ на юдаизма, познат като

звез­дата на Давид, образувана от два вплетени

един в друг триъ­гъл­­ници. В Кабала олицетворява

взаимното проникване на ви­димия и невидимия свят. Шестоъгълникът (наричан още хексаграм и хексагон, т.е. фигура, заградена с шест линии и с шест ъгъла ) като знак бил известен още в бронзовата епоха и го изо-бразявали за украса на светилници, за печати и други предмети и украшения. В ан­тичността употребата му била ограничена, но в началото на Средновековието кабалистите препоръчвали той да се изобра- зява върху защитни медальони, амулети и талис­мани заедно с други молитви и заклинания. В алхимията шестоъгъл­никът символизирал философския камък, а най-широко прило­жение намирал в магиите за командване на призованите духове и де-мо­ни. Според кабалистичното тълкуване шес­тогра­­­мът пред-став­лява символ на действията на Бога в све­та на просто­- смъртните.

Шестоъгълната фигура се считал за най-известният древен символ на съвършенство. Триъгълниците от които тя е съста- вена олицетворяват единството на противоположно­сти­те. По времето на цар Давид шестоъгълника станал ембле­ма на юдейското единство. Дотогава евреите използвали петолъч- ната звезда-пентаграм – символ на човека. Според легендата, еврейският цар Соломон притежавал вълшебен пръстен-печат с гравиран върху него шестограм и името на бога (виж "Пръс-тен"). Този пръстен, известен като "печата на Соло­мон", имал магическа сила и давал власт над демоните.

Използваният в окултизма шестограм представлява шес­то- ъгълна фигура във вид на шестлъчева звезда, изградена от два кръстосани равностранни триъгълника. Представените по-долу


Други реферати:
Пищови по ОЕОК
Пищови по хидравлична и пневматична техника от 1 до 10 въпрос
Пожарна безопасност
Позициониране на влакове с помощта на gps технологии
Аз и То-Зигмунд Фройд


Изтегли рефератаАз и То-Зигмунд Фройд - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия