Шинел

Гогол пише повестта си бавно и мъчително.Започва я четири пъти като чак последния път я завършва. Идеята му е да опише един един обикновен чиновник,  в чиито живот се среща едно неблагоприятно стечение на обстоятелствата.Сюжетът на “Шинел” е много прост.Един дребен чиновник, който има абсолютно празен живот, не може да върши нищо друго, освен да преписва чужди документи. Той намира единствената си радост само в съвършенството на преписването. Изведнъж се изправя пред предизвикателството да реши един непосилен за него житейски проблем. Трябва да си ушие нов шинел. Това дава смисъл на жалкото му съществуване. Но още първия ден шинелът му е откраднат от двама улични разбойници. Когато чиновникът започва да търси справедливост, той намира само бюрократични увъртания , спънки и увъртания. След всичко това той се разболява и умира,не как да е, а забравен. Даже там където работи, разбират за смъртта му на четвъртия ден след като е погребан. По –късно неговият призрак обаче започва да се разхожда из града и да краде шинелите на гражданите. В един момент негова жертва става този, който грубо му е отказал помощта си. След това призракът изчезва и в града настава предишния ред.

В повестта “Шинел” се сблъскват ценностите на отделния човек и на обществения ред.Основния проблем на повестта е как човекът да придобие отново своето човешко достойнство. И въобще възможно ли е това? Главно действащо лице в " Шинел" е Акакий Акакиевич , който е титулярен счетоводител. Основно действието се развива в това, как Акакий събира пари за нов шинел, за сметка на много други лишения, как му го взимат на сила и как след това той умира. В тази повест предметите се превръщат в цел в живота на хората. Наглед посредствена и неангажираща творбата е далеч по-всеобхватна. Тя е посветена на това, каква е ролята на второстепенните герои в социалната ситуация в Русия. Акакий е олицетворение на малкия човек, подритван и пренебрегван от всички останали. Фразата "Оставете ме намира, защо ми се присмивате?" е достатъчна да събуди умиление и в най-сдържаните читатели. Шинелът, така дълго желан, впоследствие постигнат, и за почти отрицателно време - загубен от героя, се превръща във фикс идея за Акакий. Дори и след смъртта си той продължава да бъде движен от копнежа си по неговото притежание. Крадейки чуждите, той се мъчи да възстанови своя, но порочната заобленост на сцената създава илюзията за онова загубено, чиято възвръщаемост не би могла да бъде постигната чрез постигане на лична драма у нечия друга съдба. Макар Гогол да не е назовал това гласно, той говори именно за безмълвния копнеж на малкия човек. Как личната драма, колкото и малка да е тя в очите на другите, се превръща в епицентър на едно съществуване, което в един момент се обезсмисля поради липсата на чисто материална обоснованост. Съвременниците и критиците характеризират "Шинел" като посредствена творба, но дълбоко между нейните редове се чете житейска истина, приложима за всяка една действителност и за всеки един малък човек, независимо на коя държава е поданник той.


Други реферати:
Национално стопанство на България
Технически култури
Урбанизацията като процес
Персоналните периодизации
Река Амазонка


Изтегли рефератаРека Амазонка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия