Широколистни и смесени гори на умерените шириниРЕФЕРАТ


ПО ФИТОГЕОГРАФИЯ

ТЕМА: Широколистни и смесени гори на умерените ширини. Географско положение, климат, почви, продуктивност. Основни растителни съобщества.

Фитогеографията е наука, която изучава разпространението по Земното кълбо и разпределението по региони на растителните съобщества и таксони.Целите които трябва да осъществява се състоят в това да допълни цялостната характеристика на земната повърхност

с резултатите от своите изследвания.Задачите, които са поставени на тази наука са да изучава разпространението на днес живеещите растения по Земята и разпределението им вътре в ареалите, установяване на причините, които определят характера на разпространението и разпределението на растенията,

откриване на центровете на възникване и на разпространение на растителните таксони и изучаване на развитието на ареалите,


Други реферати:
Mакроеволюция
Бактериална капсула
Биологични системи
Хроматин
Цикъл на Калвин


Изтегли рефератаЦикъл на Калвин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия