Сигурността и суверенитета

своя народ, като единствен субект с върховна легитимна власт да донася решения , да ги спровежда и да контролира техното спазване. Заплахите които реално или потенциално нарушават суверенитета се появяват вътре в границите на самата държава или от международната среда /външен фактор/. Не винаги означава че суверенитетът може да е накърнен от военна заплаха или сепаратистични движения, напротив съществуват /особено днес/ бройни различни средства за мирна, политическа намеса /един вид на политически диктат чрез поставяне на условия и принципи , необходими реформи, двоен стандарт,глобализация, фаворизиране на една ценностна система с която трябва да се съобразяват всички държави/. Малките суверенни държави страхувайки се от възможността да са застрашени от първата категория заплахи, непременно и самите навлизат /създават си основа за намеса/ във втората категория на манипулативните заплахи. Големите и богатите държави, като главни фигури във световната политика, добре зацвърстили своите позиции на световни лидери въстановяват международни принципи и правила, разбира се, изгодни за техните интереси и утвърждават ги като универсални критерии за правилното, доброто и изгодното на международно равнище. От друга страна малките държави, особено по-бедните едва ли имат много избор. Тъй като не са с особен капиталов потенциял и налице е липсата на различни видове ресурси която действа като спирачка и ограничава алтернативите им за избор на действие те просто са наклонени/донякъде принудени/ да се откажат частично от собственият си суверенитет “споделен суверенитет” с цел получаване на международна закрила от по-силните чиито ресурси и мощ са способни да им го обезбедат. По тази логика държавният суверенитет който е доброволно споделен се превърща във фикция и едва ли не е излишно да се говори за средствата за негова защита. Макър че, добрият политик винаги може да извлече нещо добро от всяка една ситуация,но просто намиращите се в незавидно положение никога не диктуват правилата на играта а постигането на целтта винаги изисква някаква жертва и оправдава средствата за нейното постигане, стига да си струва. В крайна сметка затова и съществуват категориите на мощни и слаби, богати и бедни, голями и малки.


Други реферати:
Теория за околната среда на Флоранс Найтингейл
Отравяне с родентицид
Остра и хронична бъбречна недостатъчност при коне
Управление на комуникациите
Управление на риска


Изтегли рефератаУправление на риска - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия