Сигурността и суверенитета

е било адекватното осъществяване на държавната власт в териториални рамки с изключване властта на други държави.


Днес, понятието обикновено се използва, за да обхване всички сфери, в които международното право разрешава на държавата да упражнява властта си без външна намеса. Тези области включват избор на политическа, икономическа, социална и културна системи и формулирането на собствена външна политика. Свободата на вземане на решения не е неограничена, но зависи от развитието на международните отношения и съответно на международното право, както и от доброволно сключени международни договори.


Емпирично погледнато, суверенитетът рутинно е нарушаван от великите сили. В днешния глобализиращ се свят е всеобщо прието, че културните, икономическите и екологичните влияния не искат виза за вход. Концепцията за държавния суверенитет е добре окопана в политическия дискурс. По същото време териториалните граници се заличават не толкова от технологиите и комуникациите, колкото от политическите измерения на вътрешни безредия и кризи, които рефлектират на световно ниво.


Малките държави и техния суверенитет

Известно е, че правото на всяка нация на самоопределение е основен принцип в съвременното международно право, съдържащо се и в Хартата на ООН, както и взаимното признаване и зачитане на границите и взаимното уважение - т.е. политическото равенство между нациите. Стремежът към съхраняването на националния суверенитет е естествено право и социален дълг на гражданите на националната държава. И това съвсем не е изява на някакъв зле разбран национален егоизъм, нито пък означава желание за самоизолация и икономическа автархия. Националният суверенитет на демократичната държава е аналогичен на правото на свобода и автономност на индивида. И той означава, че


Други реферати:
Въведение в банковото дело
Въпроси по Публични финанси за изпит
Данъци и социално осигуряване
Държавен бюджет и бюджетна политика на държавата
Корпоративни финанси


Изтегли рефератаКорпоративни финанси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия