Сигурността и суверенитета

решенията касаещи вътрешните работи на държавата, както и отношенията и с другите държави, са изключително в правомощията на нейните собствени парламент и правителство, избрани от народа и отговорни пред него. Държавният суверенитет е резултат от развитието на политическата култура и постижение на модерната демокрация. Той не е някаква цел, сама за себе си, а най-вече инструмент на правната независимост, определяща способността на хората, населяващи дадена територия, сами да формират собствената си съдба и да живеят в съответствие със своите конкретни нужди, интереси, манталитет и традиции. Това е точно противоположното на каквото и да било подчинение на чуждо управление. В отсъствието на държавен суверенитет, националните политици се провинциализират, занимавайки се единствено с маргинални и второстепенни проблеми. Съхраняването на държавния суверенитет, гарантира политическата независимост на нацията, създавайки условия принадлежащите към нея да продължат да упражняват правото си на самоопределение. Суверенитетът на демократичната държава, означава, в същото време, и суверенитет на нейния народ. Двата са просто неотделими един от друг, както и от демокрацията. И края на държавния суверенитет е край на суверенитета на народа. Нито едно правителство или парламент нямат правото да се отказват от националния суверенитет, лишавайки следващите поколения от възможността сами да определят начина си на живот. Ето защо единственият модел на международно сътрудничество, приемлив от гледна точка на демокрацията, е онзи, който не изисква от участниците в него да жертват държавния си суверенитет. Само равноправното сътрудничество между свободните и независими нации, обединени в своите суверенни национални държави, може да бъде основа, както за бъдеща Обединена Европа, така и за един, действително стабилен, международен ред. Така или иначе , трябва да се отбележи че нито една от големите международни организации или друго такова съчетание, нито пък големите държави изрично не го изискват това от нито една (малка) държава защото тогава ще станат основните нарушители на правилата и принципите които самите са ги създали. За тази цел разработват отлично функциониращи механизми които пряко и в името на каузата “за международният ред и общото благо” да накарат държавите да жертват националният суверенитет.


Други реферати:
Алтернативен туризъм
Ловен туризъм
Малки и средни предприятия в туризма
Лекция по Аграрен туризъм
Издирвателно-спасителни акции


Изтегли рефератаИздирвателно-спасителни акции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия