Символиката при бижутата


ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФИЛОСОФСКО - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ

Д О К Л А Д


на темаСИМВОЛИКАТА ПРИ БИЖУТАТАДруги реферати:
Замърсяване на ресурсите, използвани от човека
Какво знаем и не знаем за водата
Добавките към хранителните продукти
Киселинен дъжд
Вредата от цветните метали


Изтегли рефератаВредата от цветните метали - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия