Синтагмата на Матей Властар

и покаянието превъзхожда тези, които продължително време с по-малка активност пречистват себе си, в този случай, времетраенето на покаянието би трябвало да бъде съкращавано , така че вместо 9 години, всяка степен да бъде съкращавана на осем, или седем, или шест или само на пет години по съда на църквата.

По същия въпрос за волно и неволно убийство расъждава и Василий Велики в 8-то правило . Това , което твърди В . Велики е че неволно е онова убийство , когато някой , хвърляйки камък , за да се защити от звяр или да своли плод от дървото , случайно поразява до смърт , преминаващ човек . Също така като неболно убийство той посочва устрема на някой да превъзпита децата , удряйки го с колан и умре . Към неболните убийства се причисляват и тези, когато някой , защитавайки себе си в ббой , с ръка или с дърво, без да иска нанесе смъртоносен удър на противника си . Хвърлянето на камър или удърът с ръка се приема като предпазна мярка , но ако хвърлиш меч или секира , това вече се приема за смъртоносна реакция и се причислява към престъпление с умисъл . За волево престъпление се счита това извършено от разбойници , тъй като те учиват за пари . За волен убиец се признава този , който напои някого с тайна съст и го умъртви . Това дейсвтие е по -присъщо за жените. С изработването на отвари , помрачаващи ума , жените привличат с обаяние мъжа .

Към неволните убийства се причислява и това , кагато някое бебе, лежейки нощем между родителите си и бъде умъртвено поради небрежност. В случай , че е умъртвен некръстен младеенец , то на родителите заедно с удължаване срока на покаянието се удължава и просенето на миллост.

В " Синтагмата " са разгледани ,които разглеждат убийството според намерението - такова с умисъл и такова без. За убиец се смята този, който заповядва на някога да извърши убийство . Убилият свой възходящ или низходящ роднина се изгаря . За невиновен се счита този , който е убил човек при самозащита . Ако някой е убил крадец през нощта, то тогава остава безнаказан .

Във византийският извор се разглеждат и такива убийства по време на война и за тези , които убиват разбойници . Тези сведения са представени в същия разден в глава седма .
Други реферати:
Какво е MySQL
Лекции по Функционално програмиране
Програмиране в среда на Internet
Пищови по АСЛС-от 7 до 11 въпрос
Оператори на езика Pascal


Изтегли рефератаОператори на езика Pascal - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия