Синтагмата на Матей Властар

3. Сборникът на Властар е изключително популярен византийски източник за материалното , семейното , облигационното , наказателното и наследственото право . Чрез този извор ние получаваме автентични свдение на живота през средновековието . Разглеждания византийски извор представлява съчетание на църковни канонически правила и светско право .

Други реферати:
Предприемаческите умения
Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие.
Проблеми на професионалното ориентиране
Прогноза за населението на България през 2050г.
Проектопредложения за показатели, процедура за оценяване на служителите и последващи действия


Изтегли рефератаПроектопредложения за показатели, процедура за оценяване на служителите и последващи действия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия