Синтагмата на Матей Властар

3. Сборникът на Властар е изключително популярен византийски източник за материалното , семейното , облигационното , наказателното и наследственото право . Чрез този извор ние получаваме автентични свдение на живота през средновековието . Разглеждания византийски извор представлява съчетание на църковни канонически правила и светско право .

Други реферати:
Дипломатическото и консулското право като отрасъл на международното публично право
Дисциплинарна процедура
Договорен фонд, Дружества със специална инвестиционна цел
Държавни вземания
Държавни органи за външни отношения


Изтегли рефератаДържавни органи за външни отношения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия