Синтагмата на Матей Властар

юридически извор . На наши земи " Азбучната синтагма " е преминала като превод от сръбски, най-вероятно пред 1345г. Съществуват няколко тези , отнасящи се до тава кога византийският извор преминава на българска земя . Според М. Андреев прехвърлянето на наши земи става по време на управлението на Стефан Душан . Според румънския учен Ст. Берекет споделено и от българския изследовател Огнян Грънчаров : " Азбъчната синтагма е била преведена около 1345г. по времето на българския цар Йоан Александър . От България тя преминала в Сърбия по време на сключения брак между сестрата на българския цар Елена със сръбския владетел Стефан Душан " .

Сборникът на Матей Властар " Азбъчна синтагма " може да се определи като неоригинален текст. Причините за това са , че византийският йеромонах си служи със заемни от своите предшественици Йоан Зонара и Теодор Валсамон. Също така той си служи и със сведения от Византийската Еклога .


1.5. Препис на " Азбучната синтагма" е запазен в библиотеката на Рилския манастир .Преписът е доказаателство , че сборникър е познаван от българите и той се е прилагал в българските земи след 14 век . " Синтагмата " е известна и в Русия от началото на 15 век . В Русия "Синтагмата" е преведена на църковнославянски език от Епифаний Славинецки през XVII век. През 1874 година славянският превод е издаден в Русия заедно с гръцкия текст от професора по църковно право в Санкт-Петербургския държавен университет М. М. Горчаков. Множеството преписи на "Синтагмата " на Матей Властар са доказателство за широкото разпространение в източноправославния свят.2. Сборникът на Властар е използван и от православните славяни. Много скоро след издаването на "Синтагмата", тя е преведена на сръбски език и е публикувана в съкратен вид ("Съкратена синтагма") в сборника "Законник" (1349 г.) на крал Стефан Душан. "Законникът" е


Други реферати:
Видове цени в хотелиерството
Изисквания към обзавеждането и оборудването на средствата за настаняване
Въведение в туризма-Лекции
Икономика на регионалния туризъм
Въведение в туризма


Изтегли рефератаВъведение в туризма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия