Синтагмата на Матей Властар

компилация на Юстинияновия законник и византийските Василик, Прохирон и Еклога. (Съкращението на "Синтагмата" пък е било продиктувано от факта, че тя не съответствала на интересите на Сръбското царство след прогласяването на Сръбската православна църква за аутокефална от Св. Сава Сръбски през 1219 година).2.1. "Синтагмата"на Матей Властар е позната също и под името " Азбучна синтагма ". Това наименование се дължи на обстоятелството , че съдържанието на византийския извор е оформено на раздели . Началото на всеки един раздел е обозначено с поредна буква от гръцката азбука ( от алфа до омега ). " Синтагмата " съдържа общо двадесет и четри ( 24 ) раздяла . От своя страна всеки раздел съдържа в себе си неопределен брой глави . Тоест материята съдържаща се в разделите е оформено в съответрия брой глави :

  1. Първият раздел е обозначен с буквата А ( алфа ) , съдържа общо осемнадесет глави ( 18 ) .

  2. Вторият раздел е обозначен с буквата B ( бета ) . Този раздел съдърза тринадесет глави (13) .

  3. Третият раздел е обозначен с буквата Г (гама). Този раздел съдържа 31 глави .

  4. Четвъртият раздел е обозначен с буквата D(делта).Разделът съдържа тринадесет (13) глави .

  5. Петият раздел е озаглавен с буквата Е (епсилон) . Той включва в себе си тридесет и шест (36) глави .

  6. Шестият раздел , озаглавен с буквата Z (зета), съдържа само три (3) глави .

  7. Седмият раздел - озаглавен H (ита) . Този радел съдържа три (3) глави

  8. Осмият раздел Q (тита) , съдържа

  9. Деветият раздел, обозначен с деветата буква от груцката азбука I (йота) и съдържа четири (4) глави .

  10. С поредната буква от гръцката азбука - K (кана) е озаглавен и следващият раздел от " Азбучната синтагмата" . Този раздел включва в себе си общо тридесет и осем (38 ) глави .


Други реферати:
The Credibility Gap and Losses Incurred by the Character of Othello
Romeo and Juliet
Japanese economy
Meeting the morning star of walden-beyond the visisbilities of ex-communism
Joseph Heller-Catch 22


Изтегли рефератаJoseph Heller-Catch 22 - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия