Синтагмата на Матей Властар

, заради негов собствен дълг , дълг на бащата или заради дълг към държавата е възможно само ако има съдебно решение .

Засегнат е също така и въпроса , касаещ покупко- продажвата на движимо или недвижимо имущество от непълнолетно лице . Материята гласи , че непълнолетно лице , макар и освободен от настойничеството , не може да продава недвижимо имущество без распореждане и да залага такова - ако е продал , то има право не само той самият, но и неговите наследници , да си възвърнат продаденото в течение на една година след навършване на 25-годишна възраст.

Договор , сключени без мисъл за злоупотреба и не противоречащи на закона , се считат за действителни .

Разгледан е и случая , когато човек е лишен от свобода. Текстът гласи , че откупения затворник , ако е богат , е длъжен да върне платената за него цена. А бедния трябва 3 години да служи ( работи ) за този , който го е откупил и по този начин може да бъде освободен .

2.3. Втора глава от раздел четвърти разглежда договорът за заем и свързания с него залог . С тези разпоредби се регламентира привилегиите в послза на съпругата относно нейните зестриални имоти . Законът забранява на мъжа/ съпругата да отчуждава и да залага имущество , всято като зестра. Ако жена види, че мъжът к залага нейна собственост и нарочно прелълчава ,, все едно желае да излъже този , който влиза в сделка с мъжа й , то тя няма право за помощ .предвижда се че плодовете , получени от залог ,се начисляват за заплащане на кредита: ако те са достатъчни за погасяване на целия дълг, то сделката се прекратява и залогът се връща , а ако плодовете са по-големи от дължимата сума , кредитът се погасява и излишното се връща заедно със залога. Плодовете от заложена земя се зачисляват за погасяване на кредита, не само тези , които е получил заемодателя , но и тези , които би могъл да получи . А ако е причинил вреда на земята , то той трябжа да понесе отговорност за това .

2.4. Третият раздел от " Синтагмата " на Матей Властар е свързана със семйното право . Въс византийския извор се дава определение за брак , което гласи : " Бракът е съюз мехду мъжа и


Други реферати:
Интереса на чуждите разузнавания към България
Интерпол - история, структура и компетенции.
Конституционното право като правен отрасъл.
Мобилизация на БА - същност и форми
Национална сигурност


Изтегли рефератаНационална сигурност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия