Синтагмата на Матей Властар

жената и обща съдба за цял живот, общение на божественото и човешкото право , когато е сключен посредством благословия или посредством венчавка ( сватбена церемония ) , или посредством договор. Всичко , което е извън това се счита за невалидно ."

Брак няма , ако не са съгласни тези които се женят и тези , които им са подчинени .Бракът се определя не в това един мъж и една жена да делят едно легло , а в тяхното съпружеско съгласие. В " синтагата" също така се съобщава за това , че никой не трябва да се венчае тайно , а в присъствието на много свидетели . В противен случай тези дето не са спазили правилото подлежат на наказание . Също така на наказание подлежи и свещеника , който е извършил церемонията. Неговото наказание се определя според църковните правила .

В брак могат да встпят както глухия, нямия, така и слепия. Също така лице навършило пълнолетие може да встъпи в брак и без съгласието на бащата . Траурът по по възходящи роднини не препятстват брака на лицата .

От глава втора на съшия раздел става ясно, на кои лица им е позволено и на кои лица им е забранено да сключват брак . Както става ясно от сведенията в 26-то правило на Светите Апостоли и 6- то на VІ Събор се позволява да встъпват в законен брак само на тези от духовенството , които имат длъцност " четец" или "певец" . Лицата , притежаващи духовническа степен " иподякон " , " дякон " или " презвитер" не им се позволява да встъпват в брак .

Във византийския извор се съдържа текст , който гласи , че участващите в първия събор в Никея смятат да въведът закон , който да забранява на епископите и преззвитерите, а също дяконите и иподяконите , да не делят едно легло със законните си съпруги. На противоположно мнение един много целомъдрен и преуспяващ човек - Пафнутий.Той смята , че въвеждането на такъв закон по всяка вероятност ще подтикне и духовните лица и йените им към нецеломъдрие . Неговото предложение гласи ,че този който встъпва в свещеничество и не са встъпили в брак преди това , да не сключват брак след ръкополагането им , а ръкоположените след брака им да не се разделят с жените си .Други реферати:
Засоляване
Имануел Кант-Към вечния мир
Защита на служителите, работниците и животните във ферма при обгазяване с промишлените отровни вещества
Национална държава и малцинства-държавни граници и човешки различия
Хитрост и Измама


Изтегли рефератаХитрост и Измама - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия