Система от мерки за противодествие на трафика на хора

Увод

В преамбюла на Конституцията на Република България е записано,че правата, достойнството и сигурността на българските граждани е върховен принцип. 1

От тази гледна точка трафикът на хора е посегателството срещу Националната сигурност,което по своите негативни последици следва да се постави преди контрабандата и другите престъпления и нарушения срещу,които противодейства граничния контрол.2

Трафикът на хора е световен проблем и много доходоносен престъпен бизнес. Този феномен е международно организирано престъпно явление, което има тежки последствия за сигурността, благоденствието и човешките права на жертвите. Послените изследвания и изчисления показват, че между 50 000 и 2 000 000 души годишно се трафикират навсякъде по света3.

Първоначално цели на трафика са предимно страните от Европейския съюз. Този престъпен бизнес е свързан главно със сексуалната експлоатация. Днес потоците от жертви на трафика се насочват към Северна и Южна Америка, Югоизточна Азия, Близкия изток. Сексуалната експлоатация остава приоритет за трафикантите, но огромни печалби те намират и в други форми: робска експлоатация на труд, принудително извършване на престъпления или търговия с човешки органи.

Центърът за превенция на международната престъпност към ООН отчита, че годишните незаконни печалби от трафик на хора в


Други реферати:
Емоционални разстройства в детството
Ефективно общуване
Закономерности при използване на подкрепленията в обучението възпитанието
Кризисна интервенция
Лекции по психология на развитието в детско - юношеска възраст


Изтегли рефератаЛекции по психология на развитието в детско - юношеска възраст - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия