Системен и приложен софтуер

СИСТЕМЕН И ПРИЛОЖЕН СОФТУЕРПод понятието софтуер се разбира програмното осигуряване на персоналните компютри (РС), програмите, които му позволява да разпознава своите входно – изходни устройства и устройствата за съхранение на информация, а също и програмите, които се използват от потебителя за постигане на определени цели.

Софтуерът се разделя на две групи:

-Системен софтуер (операционни системи)

-Приложен софтуер (програмни продукти за решаване на конкретни задачи)

Системният софтуер представлява съвкупност от програми, които осигуряват обмена на информация между различните компоненти на компютъра. Тези програми се грижат за правилното функциониране на всички входно – изходни устройства, както и на постоянната и оперативната памет. Тази съвкупност от програми се нарича още операционна система. За функционирането на компютъра е необходимо да бъде инсталирана поне една ОС на трвърдия му диск. А самата ОС се стартира автоматична с включването на компютъра.

До 1993 г. най-разпрастранената ОС е MS – DOS (Microsoft Disk Operation System) на компанията Microsoft. През 1995 г. излиза Microsoft Windows 95, която внася значителни улеснения за потребителя, а също и под – програми.

Най-новата ОС Windows XP е обединяваща стъпка на Microsoft за удовлетворяването на нуждите на масовите потребители, а също и на бизнес потребителите. Windows XP се разпространява в три издания, работещи аналогично. Те разполагат с някои различия по отношение на мрежовите възможности и хардуерната платформа. Това са: Windows XP Professional, Windows XP Home Edition u Windows XP 64 – bit Edition. Вече се разпространяват и на български език.

Към приложния софтуер се отнясят програмите, необходими за постигане на определени цели. Съществуват много програми за различните ОС, решаващи най-различни задачи. Основни категории приложни програми са:

-Офис пакети


Други реферати:
Облъчватели и поляризатори – видове
Определение, устройство, режими на работа и основни схеми на свързване на транзистора
Оптоелектроника
Основни закони за електрическите вериги - ръководтво за решаване на задачи
Основни логически понятия. Цифрови сигнали. Логически състояния и нива


Изтегли рефератаОсновни логически понятия. Цифрови сигнали. Логически състояния и нива - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия