Ситуационни промени в масовото съзнание. Дирижиране на общественото съзнание

Разработка за значението на приятелството в юношеството*

John J. La Gaipa

Този доклад се базира на проучване, което е част от една по-обхватна програма относно формирането на приятелството, под ръководството на Уиндзорския университет през последните 10 години.

Главната характеристика на тази програма се уповава на измерим модел. Ние предположихме, че разбирането на приятелството се улеснява чрез използването на многомерен подход (La Gaipa, 1977). Главната ни задача след това беше установяването и измерването на измеренията на приятелството. Сигналната система в задоволителните аналитични разработки включва 21 измерения, докато психометричното проучване включва шест или седем измерения.

Втора характеристика е наблягането на нивото или степента на приятелство. Различаваме 4 нива на приятелство – Най-добър приятел, Близък приятел, Добър приятел и Соцално познанство. Проучване е показало, че значението на определено дименсии на приятелството, като например Себеразкриване, варират според стадия на приятелството. Тогава значението и функцията на едно социално взаимодействие придобиват повече смисъл, погледнати от гледна точка на стадия на приятелството.

Трета характеристика се занимава с екологията на приятелството, т. е. със социалния контекст, в който връзките се създават и поддържат, а понякога и разрушават. Ние разгледахме в този контекст университетски общежития, сеанси по групова терапия и психиатрични лечебни заведения. Този доклад разглежда приятелството от гледна точка на peer-групи.

Четвърта характеристика – в процес на развитие – е и фокусът на настоящата разработка. Като част от тази програма са направени редица проучвания за свързаните с възрастта промени в представата за приятелството при децата и юношите. Главен интерес в тези проучвания беше проявяването на измеренията на приятелството, както и качествените и количествените промени с възрастта. Също така ние се опитахме да покажем паралела между нашите открития и това, което психолозите на развитието обясняват като стадии, включващи промени в когнитивните операции и моралната преценка.

Главна - свързана с развитието - задача на юношеството е тази на способността за интимност – способност за изграждане на близки, смислени връзки с другите хора. Това е критичен период относно запознаването с приятелството. Юношата разрушава връзките си със семейството си и


Други реферати:
Дракула
Дядобожиловата надежда
Едип цар. Тиванският цикъл
Етническа картина в западна Мала Азия, по данни на Омир за участниците в така наречената Троянска война
Жетварските песни от Североизточна България


Изтегли рефератаЖетварските песни от Североизточна България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия